Kundaliniyoga

Mobil: 070-2762616

E-mail: annie.gozzi@yogauppsala.se

j

 Virginflow © 2017•

 Yogauppsala


Kundaliniyoga


Yoga har funnits i ca 5000 år och har sitt ursprung i Indien. Idag finns mängder av yogastilar, de flesta med samma ursprung och samma mål. Det är vägen till målet som ser olika ut.

Och ditt individuella behov styr vilken yogaform som passar just dig.

 

Forskning visar att yoga kan motverka det moderna samhällets hälsorisker. Läs mer under fliken Forskning.


Yoga handlar om att vara här och nu, i kroppen, lyssna på kroppens signaler samt öka vår kroppsmedvetenhet och koncentration.


Övningarna i kundaliniyogan bygger upp din mentala och fysiska styrka och uthållighet.

 

Många har genom akupunktur hört talas om kroppens meridianer eller energikanaler,vilka aktiveras av nålar.

 

Inom kundaliniyogan benämns dessa energikanaler nadis.

Yogaövningarna masserar inre organ och aktiverar energikanalerna i kroppen.

 

I kundaliniyogan används olika mudras, vilket betyder handställning, den vanligaste förekommande mudran inom alla yogaformer är gyan mudra (pekfingrets topp trycks mot tummen). Gyan mudra står för expansion och visdom.

 

Andningen är central för vårt välbefinnande, det sägs att det är omöjligt att vara stressad om man har en djup medveten andning.

 

I kundaliniyogan används olika andningstekniker, djupandning, eldandning, alternerande andning, visselandning m.m.

 

De olika andningsteknikerna är kundaliniyogans viktigaste verktyg då andningen påverkar hela vårt system och psyke.

 

Under ett yogapass kombineras rörelse och andning, andningen är kontrollerad och medveten.

 

Inom yoga används även olika mantran. Ordet mantra består av en kombination där man betyder sinne och tra våglängd eller vibration.

 

Vi påverkas av ljud och vibrationer, olika mantran har olika betydelser som påverkar oss i positiv riktning

.

Inom kundaliniyogan är det vanligaste mantrat Sat Nam som betyder sanning är min identitet.

 

Mantrat används för att hålla koncentrationen under yogapasset och uttalas högt tre gånger för att avsluta ett pass.