YogiBhajan

Mobil: 070-2762616

E-mail: annie.gozzi@yogauppsala.se


Yogi Bhajan


Yogi Bhajan är skälet till att Kundaliniyogan finns i väst världen. Han föddes 26 augusti 1929 i Punjab (tillhör idag Pakistan) och blev redan som 16 åring ansedd som fullärd och utnämndes som mästare både i hathayoga och kundaliniyoga. Han besökte under flera år andra yogamästare bl.a. i Himalaya.

 

Yogi Bhajan reste under sitt liv över hela världen och lärde ut kundaliniyoga, han har skrivit mängder av böcker. Han är även känd för att vilja föra samman flera andliga diciplinier och skapa fred och förståelse mellan olika religösa traditioner.

1969 skapade han 3HO för att sprida kundaliniyogan med syfte att utbilda lärare över hela världen.

 

Yogi Bhajan jobbade mycket med att höja kvinnors självkänsla, skapade vårdhem för missbrukare och introducerade yoga i fängelser.

 

Yogi Bhajan var känd för att ofta säga; " Älska inte mig, älska det som jag lär ut" och "Jag är inte här för att samla lärjungar, utan för att träna lärare som kan bli 10 gånger bättre än vad jag är."

 

Jag som kundaliniyogalärare har tagit fasta på att ha fokus på kundaliniyogans effekter och att lära ut kundaliniyoga till så många som möjligt. Kanske är även du en blivande lärare?

 

Varmt välkommen att boka in dig på en kurs för att lära dig effektiva tekniker för att hantera livet och må bra inifrån och ut!


I flera kulturer och religioner utövar man yoga, yoga i sig har ingenting med religion att göra utan var och en är fri oavsett tro att utöva yoga.

               j

 Virginflow © 2017•

 Yogauppsala