Vedic Art


Vedic ArtVedic Art är ett fantastiskt sätt att genom 17 principer (17 steg) stimulera höger hjärnhalva

och öppna upp hjärtat. Aktivering av den högra hjärnhalva balanserar båda hjärnhalvorna.

Processen skapar kontakt med det fria skapandet och din kreativitet.

Det fria skapandet handlar inte om prestation utan om förmågan att skapa utifrån

den känsla som infinner sig i nuet.


Vill du beställa en personlig tavla till dig själv eller för att ge bort i present.

Fyll  i webformuläret och skriv ned dina önskemål kring format och färger.

Virginflow © 2019•

Yogauppsala

Mobil: 070-2762616

E-mail: annie.gozzi@yogauppsala.se